Wat wil Wickie?

Wickie willah Koeckebacke!

En toen knikte de prinses, want ze hield juist erg veel van zgn. ‘koeckebackemuziek’.