Privacyverklaring

Privacyverklaring

 Incoclub is een initiatief van mensen die zelf te maken hebben met urine- en/of ontlastingsincontinentie. Incoclub geeft niet alleen informatie voor en door mensen die te maken hebben met ongewild verlies van urine en/of ontlasting, maar wil ook een ontmoetingsplaats voor hen zijn.
Behoor je tot de doelgroep? Lid worden kost niets en brengt je in contact met vrouwen en mannen, jong en oud, die weten waar je mee te maken hebt zodat je je verhaal kwijt kunt. Ze delen ook graag hun ervaring bij het oplossen van praktische problemen.
Op deze website biedt Incoclub ingelogde leden veel informatie en een forum waarop vragen en ervaringen met elkaar worden gedeeld. Voor nog directer contact heeft Incoclub bovendien een chat-box.

Incoclub verwerkt je naam of pseudoniem, geslacht en e- mailadres als persoonsgegevens om je als lid van de Incoclub toegang te verlenen tot de alleen voor leden van de Incoclub bestemde delen van de website en/of diensten.

Door middel van een forum en een chatfunctie biedt Incoclub aan ingelogde leden de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen zodat men ervaringen uit kan wisselen, vragen kan stellen en beantwoorden, morele steun te verlenen en ontvangen (lotgenotencontact). Berichten die ingelogde leden zelf actief op het forum en in de chat plaatsen worden in het systeem bewaard. Geplaatste berichten kunnen door ingelogde leden zelf worden verwijderd of op verzoek door beheerders.
Incoclub bewaart je persoonsgegevens zolang het gebruikersaccount bestaat, om je in staat te stellen in te loggen.

Incoclub verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Incoclub gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die Incoclub gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan Incoclub hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Incoclub wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De Incoclub neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur een mail naar ons email hidden; JavaScript is required.