Privacyverklaring

Privacyverklaring

Incoclub is een initiatief van mensen die zelf te maken hebben met urine- en/of ontlastingsincontinentie. Incoclub geeft niet alleen informatie voor en door mensen die te maken hebben met ongewild verlies van urine en/of ontlasting, maar wil ook een ontmoetingsplaats voor hen zijn.

Behoor jij tot de doelgroep? Lid worden kost niets en brengt je in contact met vrouwen en mannen, jong en oud die weten waar jij mee te maken hebt en die graag een luisterend oor bieden en hun ervaring willen delen bij het oplossen van praktische problemen.

Op onze website https://www.incoclub.nl bieden wij onze leden veel informatie en een forum waarop vragen en ervaringen met elkaar worden gedeeld. Voor nog directer contact hebben we bovendien een chatbox.

 

Incoclub, maakt gebruik van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Incoclub

p/a Administratiekantoor APN

Postbus 91

4000 AB  Tiel

Tel. 0344 849 221

E-mailadres: email hidden; JavaScript is required

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Incoclub verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam of pseudoniem

Geslacht (optioneel)

E-mailadres (om met jou te kunnen communiceren)

IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in eventuele berichten die je op het forum plaatst of in de chat.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Incoclub verwerkt je persoonsgegevens om je als lid van de Incoclub toegang te verlenen tot de alleen voor leden van de Incoclub bestemde delen van de website en/of diensten.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email hidden; JavaScript is required, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

 

Zoals boven bij persoonsgegevens die wij verwerken vermeld staat, worden de berichten die ingelogde leden zelf actief op het forum en in de chat plaatsen in het systeem bewaard.

 

Als een lid zijn of haar lidmaatschap opzegt, worden de berichten niet uit het systeem verwijderd. Leden kunnen wel zelf hun berichten wijzigen en/of verwijderen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Incoclub neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Incoclub) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De Incoclub bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam of pseudoniem, geslacht, emailadres en IP-adres:

Dit bewaren we zolang het gebruikersaccount bestaat, om je in staat te stellen in te loggen.

 

Gegevens die je aan jouw profiel toevoegt:

Dit blijft bewaard totdat jijzelf deze gegevens verwijdert, of de Incoclub deze gegevens beoordeelt als niet (langer) relevant. De door jou aan jouw profiel toegevoegde gegevens kunnen ook op jouw verzoek worden verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

De Incoclub verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Incoclub gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar email hidden; JavaScript is required.

 

Incoclub wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Incoclub neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email hidden; JavaScript is required