Zorginfo

Zorg informatie

Incontinentiezorg is verzekerde zorg

Incontinentieklachten komen veel voor, maar lang niet iedereen zoekt daarvoor hulp terwijl er heel veel mogelijkheden zijn om er iets aan te doen. Zet in elk geval de eerste stap naar je huisarts en vraag daar advies. Daar zijn geen kosten aan verbonden, want huisartsenzorg wordt zonder eigen risico betaald uit je zorgverzekering.

Je huisarts probeert de oorzaak van je incontinentieklachten vast te stellen en kan je gerust stellen. Als het nodig is zal je voor nader onderzoek worden door gestuurd naar een medisch specialist.

Samen met je huisarts bepaal je het verdere traject van passende incontinentiezorg. Het kan zijn dat je goed geholpen kan worden met leefstijl- en/of voedingsadviezen of dat je wordt door gestuurd naar een bekkenfysiotherapeut. Al deze vormen van incontinentiezorg zijn verzekerd in het basispakket van de zorgverzekering, waarbij meestal wel rekening moet worden gehouden met het geldende eigen risico.

Incontinentie-hulpmiddelenzorg

Ook het gebruik van incontinentiehulpmiddelen is verzekerde zorg. Daarover zijn in 2017 kwaliteitsafspraken gemaakt die betrekking hebben op het hele traject van selecteren, proberen en gebruiken van incontinentiehulpmiddelen.

-Je bepaalt samen met gespecialiseerde zorgverleners welk(e) hulpmiddel(en) het best passend zijn voor jou en jouw dagelijkse bezigheden. Er wordt rekening gehouden met je incontinentieklachten, met eventuele andere behandelingen, met jouw persoonlijke mogelijkheden en om-standigheden en met de geldende bepalingen van je zorgverzekering.

Samenwerking leidt tot het beste resultaat

Incontinentiehulpmiddelen worden geleverd door je apotheek of door een medisch speciaalzaak die alle kosten doorberekent zoals is vastgelegd in jouw zorgverzekeringspolis. Welk(e) hulpmiddel(en) je geleverd krijgt beslis je samen met een zorgverlener die gespecialiseerd is continentie-hulpmiddelenzorg.

Dat kan een praktijkondersteuner zijn die verbonden is aan de praktijk van je huisarts, een continentie-verpleegkundige die verbonden is aan het ziekenhuis of een andere instelling waar je bekend bent of iemand die werkzaam is in de apotheek of in de medisch speciaalzaak.

Wie het ook is, het uitgangspunt voor de hulpmiddelkeuze is altijd jouw functioneren in het dagelijks leven. Je bent zelf degene die dat het best kan vertellen. Doe dat dus open en eerlijk, ook als je situatie verandert, dan kom je tot het beste resultaat.

Goed voorbereid in gesprek

De gespecialiseerde zorgverleners weten alles wat belangrijk kan zijn voor goede incontinentiezorg, maar je bent zelf medeverantwoordelijk voor de juiste keuze. Dan is het belangrijk dat je zelf ook weet welke keuzemogelijkheden er zijn. Dat hoeft misschien niet in detail, als je er maar genoeg van weet om uiteindelijk tevreden te kunnen zijn met de keuze(n). Praat erover met iemand die je vertrouwt en je daarbij kan helpen.

Ervaringsdeskundigen

Er zijn veel mensen die incontinentiehulpmiddelen gebruiken, maar daar niet of nauwelijks over willen praten. Dat is begrijpelijk, maar daardoor is het voor jou misschien moeilijk om iemand te vinden die jou kan helpen.

De Incoclub biedt voor lotgenoten mogelijkheden om in contact te komen met ervaringsdeskundigen.

Lotgenoten die net als jij last hebben van ongewild verlies van urine of ontlasting; die de onderzoeken en behandelingen hebben ondergaan en de hulpmiddelen hebben gekozen die hen het beste helpen.

Contact met lotgenoten kan jou ook helpen bij het zoeken naar een gespecialiseerde zorgverlener, bij het afwegen van zorgverzekerings-bepalingen en als je onverhoopt niet tevreden bent met de verleende zorg. Kijk gerust verder op onze website en ontdek wat de Incoclub voor jou kan betekenen.

Lid worden?

Contact met lotgenoten kan ook jou helpen! Vul het aanmeldingsformulier in:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email