Procedure ‘Verschil van Mening’ continentiehulpmiddelen van start.

Een pilot van het Platform Continentie Hulpmiddelen, in samenspraak met patiënten, verpleegkundige, leveranciers, produceten, apothekers en zorgverzekeraars.

De werkgroep heeft afgesproken een oplossing te willen bieden voor situaties in de eerste lijn, waarbij een verschil van mening ontstaat over passende continentiehulpmiddelen. De opzet is om in die gevallen een onafhankelijk advies te vragen aan een Regionaal Incontinentie Forum (RIF). Voor het realiseren en uitvoeren van een dergelijk advies is een procedure ontworpen. De komende tijd worden in een pilot de haalbaarheid en toepasbaarheid in de praktijk getoetst. De pilot start half oktober.

Lees meer

 

Gezocht!

Donderdag 20 september is het Nationale Plasdag. Thema: sociaal isolement door incontinentie (voor urine).
De Continentiestichting Nederland is op zoek naar patiënten die daarover hun verhaal willen doen.
Zoals deze twee patiënten

Ervaringsverhalen zijn zó belangrijk, daarmee wordt pas de impact duidelijk wat incontinentie heeft op kwaliteit van leven.
Jouw verhaal kan anderen helpen het taboe op incontinentie te doorbreken en dat men hulp zoekt omdat er goede behandelopties bestaan.

Wil jij jouw verhaal doen? Neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter van Stichting Bekkenbodem4All Nicole Schaapveld: email hidden; JavaScript is required