Procedure ‘Verschil van Mening’ continentiehulpmiddelen van start.

Een pilot van het Platform Continentie Hulpmiddelen, in samenspraak met patiënten, verpleegkundige, leveranciers, produceten, apothekers en zorgverzekeraars.

De werkgroep heeft afgesproken een oplossing te willen bieden voor situaties in de eerste lijn, waarbij een verschil van mening ontstaat over passende continentiehulpmiddelen. De opzet is om in die gevallen een onafhankelijk advies te vragen aan een Regionaal Incontinentie Forum (RIF). Voor het realiseren en uitvoeren van een dergelijk advies is een procedure ontworpen. De komende tijd worden in een pilot de haalbaarheid en toepasbaarheid in de praktijk getoetst. De pilot start half oktober.

Lees meer