Uw ervaringen met continentiematerialen en continentiehulpmiddelenzorg tellen mee!

Via de online vragenlijst kunt u uw ervaringen met keuze, aanvraag, levering en gebruik van (in)continentiematerialen delen. Deze vragenlijst staat open tot 20 oktober en kan ingevuld worden door patiënten & cliënten of door hun mantelzorgers/vertegenwoordigers. Dit vragenlijstonderzoek vindt plaats op verzoek van en in samenwerking met het platform continentie hulpmiddelen zorg. Met als uiteindelijk doel: verbetering van de continentiezorg. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/continentiehulpmiddelen

https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie